Facebook YouTube
Регистрация

Европейското бъдеще на градовете - във фокуса на двудневна конференция в Габрово

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.05.2015, Автор: Силвия ЗЛАТКОВА
[2023 прочитания]
Интелигентният, устойчив и приобщаващ растеж и европейското бъдеще на градовете ще бъдат във фокуса на двудневна конференция, организирана от община Габрово и Областен информационен център – Габрово. Събитието ще се проведе на 14 и 15 май 2015 г. в Художествената галерия "Христо Цокев". Медиен партньор е "ГРАДЪТ Медиа Груп" и  "Строителство Градът".
Първият ден от конференцията ще бъде посветен на "умните" градове, както напоследък е прието да се наричат тези, които успешно са внедрили и прилагат иновации и съвременни технологии, за да предоставят по-добра среда за обитание и живот на своите граждани.
Бъдещето на нискоенергийните сгради в Европа, добри примери за фасилити мениджмънт, тайните на озеленените сгради и екологичното строителство, интелигентните ГИС решения за устойчиво развитие на градската среда и туризма, европейските практики за осигуряване на безопасност на движението по пътищата, управлението на интелигентните градове и иновациите в сферата на образованието са част от темите, които ще бъдат засегнати по време на събитието. Те ще бъдат представени от международния консултант Дитер Майер, изпълнителния директор на "ЕнЕфект" арх. Здравко Генчев, представителя на Българска фасилити мениджмънт асоциация Горан Миланов, секретарят на ДОКПБД инж. Алекси Кесяков, ас. л. арх. д-р Десислава Данчева от Лесотехническия университет, Евгения Караджова и Миглена Кузманова от  ЕСРИ - Българи, Мариана Банчева и Евелина Коцева от Институт за прогресивно образование.
Вторият ден е насочен към темата за европейското финансиране. Специален гост на събитието ще бъде заместник министър-председателят и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, който ще представи проектите на новия Закон за управление на средствата от ЕС и ЗОП. Гости на събитието ще бъдат и директорите на дирекции "Системи за управление на средствата от ЕС" и "Програмиране на средствата от ЕС" в Министерския съвет Малина Крумова и Добринка Кръстева, които ще акцентират върху възможностите на новата информационна система ИСУН 2020 и бъдещите приоритети на мрежата от областни информационни центрове. Специално внимание ще бъде отделено и на новия програмен период 2014 - 2020 г. и оперативните програми "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност", "Околна среда", "Наука и образование за интелигентен растеж".


КОНФЕРЕНЦИЯ на тема ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ" гр. Габрово, ХГ "Христо Цокев" 14 – 15 май 2015 г.


14 май
12:30 – 13:00         Регистрация
13:00 – 13:05         Откриване
13:05 – 13:30         Бъдещето на ниско-енергийните сгради в Европа
арх. Здравко Генчев, изп. директор, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
13:30 – 14:00         Фасилити мениджмънт - добри примери и възможности в България
Горан Миланов, Българска фасилити мениджмънт асоциация
14:00 – 14:30         Озеленените сгради в контекста на екологичното строителство. Покривно и вертикално озеленяване
ас.л.арх.д-р Десислава Данчева, Лесотехнически университет – София
14:30 – 15:00         Интелигентни ГИС решения за устойчиво развитие на градската среда и туризма
Евгения Караджова и Миглена Кузманова, ЕСРИ България ООД
15:15 – 15:45         Безопасност на движението по пътищата. Проблеми и европейски практики
инж. Алекси Кесяков, секретар на Държавна обществена комисия по проблемите на безопасността на движението
15:45 – 16:15         Как се управляват интелигентните градове в Европа
Дитер Майер, международен консултант, MCON
16:15 – 17:00         Обучението по JUMP Math - фактор за успех и по-добро бъдеще
Мариана Банчева и Евгения Коцева, Институт за прогресивно образование

15 май
9:30 – 10:30           Посещение на първата в България "пасивна" обществена сграда - детска градина "Слънце"
10:30 – 11:30         Посещение на Интерактивен музей на индустрията
13:40 – 14:10         Проект на Закон за управление на средствата от ЕС. Проект на нов Закон за обществените поръчки
Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
14:10 – 14:30         Информационна система за управление на средствата от ЕС 2020
Малина Крумова, директор на дирекция "Системи за управление на средствата от ЕС" в Министерски съвет
14:30 – 14:50         Областни информационни центрове – бъдеще и приоритети
Добринка Кръстева, Директор на Дирекция "Програмиране на средствата от ЕС" в Министерски съвет
15:10 – 16:30         Оперативни програми 2014 - 2020:
ОП "Региони в растеж"
Деница Николова, зам.-министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР
ОП"Иновации и конкурентоспособност"
ОП "Околна среда"
ОП " Наука и образование за интелигентен растеж"
18:00 – 19:00         Връчване на почетните отличия на Габрово. Тържествена сесия на Общински съвет – Габрово

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg