Градът | 11 Май 2015, 15:21

Европейското бъдеще на градовете - във фокуса на двудневна конференция в Габрово