Градът | 10 Май 2015, 17:49

Мениджмънт на жилищните сгради - актуални тенденции и роля на образованието