Градът | 05 Май 2015, 11:09

МРРБ възлага изготвяне на Стратегия за децентрализация за периода 2016-20-25 г. и програма за изпълнението й до 2019 г.