Градът | 04 Май 2015, 17:07

ЕК преведе 557 млн. лв. по ОП "Околна среда" 2007 - 2013