Градът | 04 Май 2015, 12:26

Сгради на бъдещето: връзката между наука, образование и IT технологиите

КОНКУРС THE CITY ACADEMY AWARDS