Градът | 30 Април 2015, 15:32

26 проекта от област Пловдив ще кандидатстват за финансиране от целенасочената инвестиционна програма