Градът | 28 Април 2015, 16:50

Консултантите имат голяма роля при извършване на предпроектните проучвания на даден обект