Градът | 27 Април 2015, 10:46

Архитектурното образование търси баланс между теория, творчество и практика