Градът | 24 Март 2015, 16:59

Стартира програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България