Градът | 23 Март 2015

На Балканите работата изисква специфичен подход

Дипл. инж. арх. Валентин Трашлиев, изпълнителен директор на "Евро Алианс Тунели" АД, част от групата "Евро Алианс Инженеринг":

Обратно нагоре ↑