Градът | 23 Март 2015, 10:18

БАИС ще проведе среща-дискусия по енергийното обновяване на сградния фонд