Градът | 16 Март 2015

Промените в ЗУТ за паркоместата минаха на първо четене в комисия

Обратно нагоре ↑