Градът | 09 Март 2015, 16:36

Обявена е схемата за кандидатстване по Фонд "Солидарност" на ЕС