Градът | 23 Февруари 2015, 14:20

Голямото предизвикателство е несъответствието между качествата от университета и качествата за работното място

Инж. Петър Живков, Delft University of Technology, Холандия