Градът | 23 Февруари 2015, 11:22

Професионалният път идва като продължение на визията за личностно развитие

Златина Калайджиева, дипломант от Миланската политехника