Градът | 19 Февруари 2015, 16:21

Европейската комисия одобри новите оперативни програми "Добро управление" и "Наука и образование за интелигентен растеж"

Общият ресурс по двете програми възлиза на над 1 млрд. евро