Градът | 16 Февруари 2015, 11:46

Работим в посока усъвършенстване, актуализиране и модернизиране на обучението

Проф. д-р инж. Стефан Терзиев, декан на "Архитектурен факултет", Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"