Градът | 16 Февруари 2015, 11:11

Важно е младите да търсят работата, а не да бягат от нея

Петър Стефанов, преподавател в катедра "Пътища" в УАСГ, управител на "Рутекс":