Градът | 16 Февруари 2015, 09:19

Предизвикателство е работодателите да задържат и мотивират младите специалисти

Инж. Зарина Палчева, "Ксела България"