Градът | 22 Януари 2015, 11:23

Усвоени са 72 % от ОПТ 2007 – 2013. ОПТТИ 2014 – 2020 е вече одобрена