Градът | 17 Декември 2014, 16:17

Намаляване на затрудненията на местното население - основна грижа на бщина Враца при реализация на водния проект