Градът | 16 Декември 2014, 17:14

Отвориха офертите за изготвяне на технически паспорти на общински сгради