Градът | 15 Декември 2014

Има 25 високорискови проекта по ОПРР на обща стойност 370 млн. лв.

Подготвя се пакет от резервни проекти с готовност за изпълнение до октомври 2015 г.

Обратно нагоре ↑