Градът | 02 Декември 2014, 14:54

Три ценови оферти за въвеждането на електронни административни услуги в АПИ