Градът | 28 Ноември 2014, 09:58

Откриха Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания във варненското село Тополи