Градът | 24 Ноември 2014, 13:59

Предлагаме да се създаде общински фонд "Недвижимо културно наследство"

С въвеждането на децентрализация искаме облекчаване на съгласувателната процедура