Градът | 24 Ноември 2014, 13:38

Обновяват общинския спортен комплекс в с. Ковачевци