Градът | 24 Ноември 2014, 13:13

"Аурубис България" откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води на стойност 6.3 млн. евро