Градът | 24 Ноември 2014

В ОП "Региони в растеж" са предвидени 100,7 млн. евро за културното наследство

Обратно нагоре ↑