Градът | 21 Ноември 2014

С 1 година да се удължи срока за съставяне на технически паспорти на строежите

Обратно нагоре ↑