Градът | 18 Ноември 2014, 10:11

Проектирането на жилищни сгради по Еврокод във фокуса на специализиран семинар на Ксела България