Градът | 17 Ноември 2014, 12:06

Западната дъга на СОП - отново на дневен ред

Десет са кандидатите за изграждане на участък 2 от Западната дъга на Софийски околовръстен път