Градът | 17 Ноември 2014, 11:09

Използването на съвременни термопомпи с висока ефективност е добър вариант за болниците