Градът | 03 Ноември 2014, 11:04

Пазар на индустриални и логистични площи, Q3/2014