Градът | 27 Октомври 2014, 15:48

Регионална конференция в Русе постави фокус върху проблемите на архитектурното наследство