Градът | 27 Октомври 2014, 11:57

Мултипор дава нов смисъл на понятието "дишане" на стените