Градът | 20 Октомври 2014, 16:48

Публичен регистър ще предоставя отговори по нормите в строително-инвестиционния процес