Градът | 13 Октомври 2014, 11:06

Има различни модели за собственост и управление на големи спортни съоръжения