Градът | 11 Октомври 2014, 13:09

Подготвят се нови изисквания при издаване на разрешително за строеж за четвърта и пета категория строежи