Градът | 08 Септември 2014

За първи път в България при полагане на асфалтовите смеси се използва асфалтопитател

Приложихме нова схема за уплътнение на асфалтовите пластове, свързана с оптимално подреждане на различните видове валяци

Обратно нагоре ↑