Градът | 08 Септември 2014, 10:52

Елица Димитрова

Студент по архитектура, УАСГ, София, пета година