Градът | 08 Септември 2014, 10:50

Борис Нецов

Студент по архитектура, УАСГ, трета година