Градът | 01 Септември 2014, 11:45

Мая Пенева

Студент по архитектура, УАСГ, София, пета година