Градът | 05 Август 2014, 17:00

На 8 август пътническият кораб "Анастасия" тръгва към Бургас