Градът | 31 Юли 2014, 12:35

България е перспективен пазар за технологии и оборудване