Градът | 28 Юли 2014, 15:40

Завършваме рехабилитацията на съоръженията в пристанище Видин–център