Градът | 28 Юли 2014, 15:26

110.508 лв. за обход с трудности: екология, отчуждения, тунел, повторно подаване на апликационна форма в ЕК