Градът | 21 Юли 2014, 17:42

Датският държавен експортен фонд може да финансира проект за модернизация на уличното осветление в Плевен