Градът | 17 Юли 2014, 12:39

КСБ препоръчва: спиране на строителството с акт 10 по ЗУТ до възстановяване на еврофинансирането