Градът | 14 Юли 2014, 11:52

От "зелените" идеи до зрелите архитектурни решения